Program Społecznik

To właśnie oni zmieniają Pomorze Zachodnie! Za nami podsumowanie Programu Społecznik 2022

2022-12-15 11:05

To właśnie dzięki nim - Społeczniczkom i Społecznikom z Pomorza Zachodniego, region zmienia się na lepsze. Za nami wielkie święto wszystkich organizacji pozarządowych i ludzi z pasją, którzy bezinteresownie angażują się w pracę na rzecz Pomorza Zachodniego. W poniedziałek, 5 grudnia, odbyła się gala podsumowująca tegoroczne działania realizowane ze wsparciem Programu Społecznik. Data nie była przypadkowa. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Gospodarzem spotkania był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki przyznawanym od 2017 roku dotacjom przyznawanym w ramach Programu Społecznik, udało się zrealizować w województwie zachodniopomorskim blisko 3,5 tysiąca inicjatyw. Wachlarz działań realizowanych przez Społeczniczki i Społeczników jest szeroki. Dofinansowane są integracyjne spotkania, osiedlowe pikniki, zawody sportowe, turnieje gier planszowych czy akcje promujące badania profilaktyczne.

W poniedziałek, 5 grudnia, czyli w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, odbyła się gala podsumowująca tegoroczne działania w programie. Gospodarzem spotkania był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Zarząd Województwa reprezentowali także: wicemarszałek Olgierd Kustosz oraz członek Zarządu Stanisław Wziątek. W spotkaniu uczestniczyła Senator Magdalena Kochan oraz Radni Województwa Zachodniopomorskiego.

Na dzisiejsze spotkanie przybyli ludzie aktywni i dobrej woli. Program Społecznik ma swoją historię i państwo tę historię co roku piszecie – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Tym programem chcemy budować kapitał społeczny, a mówiąc wprost: zaufanie między ludźmi. Ten program jest po to, by ludzie mogli spotykać się. Tak samo doceniamy inicjatywy kulturalne, edukacyjne, ekologiczne, sportowe, integracyjne czy związane z wolontariatem. Program Społecznik wydobywa z ludzi to, co najlepsze. Cieszę się, że jesteśmy dziś tutaj razem – podkreślał marszałek.

Jak dobrze jest wśród ludzi, od których bije serdeczność, ciepło i wzajemne zaufanie. Pięknie państwu dziękuję. Naprawdę świat jest dziwny, ale ludzi dobrej jest więcej. Dzięki państwu świat jest piękniejszy – mówiła Senator RP Magdalena Kochan.

Podsumowanie Programu Społecznik 2022

Stowarzyszenie POLITES z Gryfem Zachodniopomorskim

Coroczne już spotkanie podsumowujące Program Społecznik, rozpoczęło się uroczyście, od nadania srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego Stowarzyszeniu POLITES. Organizacja działa w Szczecinie od 20 lat, a jej misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu. POLITES prowadzi m.in. Regionalne Centrum Wolontariatu, programy takie jak: Starszy Brat Starsza Siostra, Pierwsza Pomoc w Lekcjach, Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj Wolontariat. Odznakę z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Radnego Województwa Zachodniopomorskiego Wojciecha Dorżynkiewicza odebrały: Anny Biały – Prezeska Stowarzyszenia, Katarzyna Michałek, Członkini Zarządu Stowarzyszenia oraz Kalina Kukiełko, Członkini Zarządu Stowarzyszenia.

Wyróżnienia za działania na rzecz Pomorza Zachodniego

Gala była przede wszystkim czasem podziękowań dla osób zaangażowanych w realizację Programu Społecznik. Dziewięć organizacji (beneficjentów programu) zostało wyróżnionych statuetkami przygotowanymi na tę okazję.

Warto zaznaczyć, że realizowane przez Społeczniczki i Społeczników projekty są często odpowiedzią na wydarzenia, którymi żyjemy, i które wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie. Dwa lata temu specjalna pula środków przeznaczona była na walkę ze skutkami pandemii (Program Społecznik na Ratunek). W tym roku z programu wspierane są działania integracyjne i pomocowe, głównie na rzecz obywateli Ukrainy, którzy na Pomorzu Zachodnim znaleźli bezpieczne schronienie, uciekając przed wojną wywołaną rosyjską agresją. Z dofinansowaniem marszałka odbywały się lekcje języka polskiego, polsko-ukraińskie warsztaty kulinarne czy organizowane były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.

Podczas poniedziałkowej gali, statuetki za inicjatywy z największą ilością punktów z oceny merytorycznej odebrali:

Stowarzyszenie „Dobra Platforma”, które zrealizowało projekt „Warsztaty kwiatowe dla dzieci z Polski i Ukrainy”; w warsztatach wzięły udział dzieci ze szkół publicznych na terenie gminy Dobra.

Stowarzyszenie Dmuchawiec Goleniów, które zrealizowało projekt: „Bieg dziecięcy - Ekopatrol bez granic 2022”. To bieg terenowy dla dzieci, który połączono ze sprzątaniem lasu. Podczas wydarzenia eksperci przeprowadzili pogadanki z zakresu ekologii oraz bezpiecznych wakacji. Celem projektu było zintegrowanie dzieci z Polski i Ukrainy, które trafiły do Goleniowa w wyniku działań wojennych. W wydarzeniu wzięło udział 120 dzieci.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie za projekt „Raz, dwa, trzy - bądź eko i Ty”; Projekt skierowany był do dzieci w wieku 6-10 lat z powiatu świdwińskiego. W czerwcu zorganizowany został wyjazd na warsztaty edukacyjne do Gospodarstwa Ekologicznego w Juchowie. Działania projektowe zostały uzupełnione konkursem plastycznym.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sulechówku za projekt „W naszej gminie jak w rodzinie”. Festyn Integracyjny w Sulechówku zgromadził mieszkańców z całej gminy, ale także z gmin sąsiednich. Były zabawy i gry dla małych i dużych. Od prawnuków po prababcie. Najmłodszy uczestnik miał 2 tygodnie, a najstarsza mieszkanka 87 lat.

Stowarzyszenie „Aktywni” za projekt „Wszystkie dzieci nasze są – czyli polsko-ukraiński dzień dziecka w gminie Trzcińsko-Zdrój”. W czerwcu, w Trzcińsku-Zdroju odbył się Polsko-Ukraiński Dzień Dziecka. Wzięły w nim udział dzieci ze szkół podstawowych oraz dzieci ukraińskie mieszkające w hotelu BICK.

Statuetki z rąk marszałka Olgierda Geblewicza oraz Senator RP Magdaleny Kochan zostały wręczone także za: Najlepiej oceniony w skali województwa projekt ekologiczny, Najlepiej oceniony w skali województwa projekt młodzieżowy, Najlepiej oceniony w skali województwa projekt na rzecz integracji i pomocy uchodźcom, Najlepiej oceniony w skali województwa projekt złożony przez podmiot, który pierwszy raz wnioskował o otrzymanie mikrodotacji w ramach Programu Społecznik tzw. Debiut.

Program Społecznik stawia na EKO!

Za najlepiej oceniony w skali województwa projekt ekologiczny wyróżniono działanie Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej”. Projekt „Razem ratujmy świat” skierowany był zarówno do dzieci, jak i dorosłych. W sumie uczestniczyło w nim aż 150 osób. Uczniowie brali udział w ciekawych spotkaniach, połączonych z eksperymentami, np. mikroskopowym badaniem wody. W różnych grupach wiekowych opracowano katalogi domowych sposobów oszczędzania wody i energii elektrycznej. W sierpniu odbył się warsztat tematyczny dot. potraw wegetariańskich.

Młodzież doceniona za kreatywne spędzanie czasu

Za najlepiej oceniony w skali województwa projekt młodzieżowy uznano działanie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Koszalińskiego Ekonoma pn. „Gra miejska z historią w tle”. Gra odbyła się 3 listopada i poprzedzona została przedstawieniem historii Koszalina.

Program Społecznik wspiera uchodźców z Ukrainy

Za najlepiej oceniony w skali województwa projekt na rzecz integracji i pomocy uchodźcom uznano działanie Parafii pw. Matki Teresy z Kalkuty. Doceniono Festyn integracyjny „Jesteśmy razem”.

W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy Osiedla Unii Europejskiej, Jamna i Łabusza oraz rodziny uchodźców. Były zabawy sportowe, konkurs piosenki, karaoke oraz wspólne ognisko.

Debiut dla „Stacji Kultury”

Za najlepiej oceniony w skali województwa projekt złożony przez podmiot, który pierwszy raz wnioskował o otrzymanie mikrodotacji w ramach Programu Społecznik tzw. Debiut uznano działanie Stowarzyszenia „Stacja Kultura”. Doceniono projekt „Przegląd Piosenki Senioralnej na ukraińską nutę”.

„Przegląd Piosenki Senioralnej – Na ukraińską nutę” odbył się 4 czerwca przy Galerii PRL w Bornem Sulinowie. W przeglądzie wzięło udział 19 zespołów śpiewaczych i 2 solistów (łącznie 270 wykonawców), a samo wydarzenie odwiedziło mnóstwo mieszkańców miasta wraz z ukraińskimi rodzinami, dla których wydarzenie było możliwością nie tylko spotkania z polską kulturą, posłuchania ukraińskich piosenek, ale też miejscem spotkania z innymi obywatelami Ukrainy zamieszkującymi Borne Sulinowo. Opracowano i wydrukowano 150 egz. dwujęzycznego śpiewnika, który do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem.

"Barwy Wolontariatu"

W trakcie gali poznaliśmy także zwycięzców konkursu „Barwy Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim 2022”. Konkurs skierowany był do organizacji i instytucji z województwa zachodniopomorskiego, które współpracują z wolontariuszami. Jest to okazja, by w sposób szczególny docenić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność, pokazać różnorodność działań wolontariackich.

W kategorii wolontariusze indywidualni I miejsce zdobył Bogdan Czaplicki, II miejsce Katarzyna Wawrzyniak oraz Anna Piasecka-Szymankiewicz. III miejsce przypadło Edycie Beker . Wyróżnienia odebrali: Kacper Suliński, Marek Urbanowicz, Ewa Mroziak-Bogusz i Iwona Włodarska

W kategorii grupy wolontariuszy I miejsce zajęli Wolontariusze Koła Naukowego Animatorów Czasu Wolnego PASJA. II miejsce przypadło Wolontariuszom Związku Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie oraz Wolontariuszom Stowarzyszenia Mi-Gracja. III miejsce zdobyli Wolontariusze Przedszkola Maleńka Kraina. Wyróżnienia otrzymali: „Anioły ze Szkoły” Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach, Wolontariusze OHP Łobez, Grupa Wolontariuszy Seniorów działających przy Centrum Seniora w Szczecinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

Kiedy kolejne działania?

Już w styczniu poznamy projekty, które będą realizowane w 2023 r. z dofinansowaniem Programu Społecznik. Przed mieszkańcami szansa na uczestnictwo w ok. 400 inicjatywach, szytych na miarę zachodniopomorskich małych ojczyzn. Kolejny nabór wniosków w kwietniu i szansa na prawie 200 dotacji.

Masz pytania? Tu znajdziesz informacje!

Program Społecznik realizowany jest w formule regrantingu. Oznacza to, że Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert wyłonił operatora programu. Funkcję tę pełni Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2022-2024 znajdują się na:

Program Społecznik 2022 - 2024

i

Autor: Urząd Marszałkowski w Szczecinie
Pomorze Zachodnie

i

Autor: mat. prasowe

Artykuł sponsorowany