Przygodna Szczecin

i

Autor: Urząd Miasta Szczecin

Wszystko było gotowe, aby rozpocząć budowę, ale nowego przedszkola jednak nie będzie.

2023-02-02 14:56

Budowa placówki dla najmłodszych szczecinian przy ul. Przygodnej na Gumieńcach była tematem wielu sporów. Dla jednych inwestycja była niezbędna, ponieważ brakuje przedszkoli w tym rejonie Szczecina. Inni protestowali przeciwko realizacji zadania ze względu na konieczność wycinki drzew. Teraz jest już jasne, że przedszkole nie powstanie.

"Przedszkole na Gumieńcach jest potrzebne, ale nie powinno powstać kosztem drzew"

mówi Anita Kołodziej-Skalska, szczecińska działaczka społeczna, członkini Rady Osiedla Gumieńce. Przypomnijmy, po wielu miesiącach sporów i protestów, miasto podjęło decyzję o niewybudowaniu placówki dla najmłodszych szczecinian przy ul. Przygodnej.

Chcieliśmy aby to przedszkole powstało, bo ono jest bardzo potrzebne na Gumieńcach. Takich miejsc brakuje. Ale chcieliśmy, aby ono powstało w innej lokalizacji. Przy pomocy wielu osób udało się taką lokalizację wyznaczyć, wskazywaliśmy miastu, Panu Prezydentowi , tę lokalizację, gdzie mogłoby to przedszkole powstać, jednakże nie brano pod uwagę naszych propozycji. W związku z tym mieliśmy na celu ochronę tego drzewostanu - mówi Kołodziej-Skalska.

Zdaniem przeciwników budowy przedszkola w tym miejscu, zatrzymanie inwestycji pozwoliło uratować wiele roślin.

Nie liczyliśmy dokładnie tych drzew, ale szacujemy, że można uratować, ogólnie na tym terenie, nawet 1400 drzew, ponieważ wycinka mogła być związana nie tylko z samym przedszkolem, ale także z organizacją ruchu, budową drogi, więc cały teren tak naprawdę uległby zniszczeniu jeżeli chodzi o drzewa i roślinność. 

Pieniądze przeznaczone na to zadanie, a więc ok. 30 mln zł, zostaną wykorzystane na inne inwestycje oświatowe.