Kopciuchy

i

Autor: źródło: facebook J. Zawodnik

Władze Szczecina pytają mieszkańców czy chcą ogrzewać swoje domy ekologicznie

2022-10-26 12:24

To będzie pierwszy krok szczecińskiego magistratu w kierunku otrzymania dofinansowania na realizację programu "Czyste Mieszkanie". W ramach akcji możemy otrzymać dotację na wymianę starych źródeł ogrzewania naszych domów i mieszkań. Zanim jednak ruszy oficjalna procedura, miasto chce się dowiedzieć czy szczecinianie faktycznie chcą pozbyć się kopciuchów.

I właśnie dlatego Urząd Miasta zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety w tej sprawie. W całkowicie anonimowym badaniu szczecinianie mogą wskazać czy są zainteresowani wymianą przestarzałych źródeł ciepła na bardziej efektywne i ekologiczne oraz na jaki poziom dofinansowania mogą liczyć.

Dzięki analizie wyników badania, władze miasta będą mogły złożyć oficjalny wniosek o przystąpienie do programu "Czyste Mieszkanie". Ten skierowany jest do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, którzy ogrzewają swoje cztery kąty nieefektywnymi piecami na paliwa stałe.

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"?

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, które ogrzewają lokale mieszkalne za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

podstawowym: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Wysokość dofinansowania w takim przypadku wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

podwyższonym: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty: - 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym- 2342 w gospodarstwie jednoosobowy

Wysokość dofinansowania w takim przypadku wynosi do o 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

najwyższym: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty: - 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym - 1260 w gospodarstwie jednoosobowym -  ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego Intensywność dofinansowania w takim przypadku wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

NA CO MOŻEMY OTRZYMAĆ PIENIĄDZE? 

Dofinansowanie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, które mogą zostać zastąpione przez:

- kotły gazowe kondensacyjne,

- kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

- ogrzewanie elektryczne,

- pompy ciepła powietrze / woda, pompy ciepła powietrze / powietrze,

- podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Wsparcie ma również dotyczyć (wyłącznie z wymianą źródła ciepła):

wykonania instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),

- wymiany okien i drzwi,

- wykonania wentylacji mechanicznej,

- sporządzenia dokumentacji projektowej.

Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w ankiecie, to znajdziecie ją tutaj. Termin do złożenia mija 10 listopada.