Trasa Zamkowa Szczecin

i

Autor: Miasto Szczecin

Z regionu

Remont drogi łączącej lewobrzeże Szczecina z resztą Polski

2024-07-08 12:13

Rusza przetarg na remont Trasy Zamkowej. Zainteresowane firmy mogą już składać swoje oferty.

79. urodziny Szczecina

Do 9 sierpnia (piątek) istnieje możliwość składania ofert na remont nitki wyjazdowej z miasta. Chodzi o renowacje, takich obiektów jak: estakady, mosty oraz łącznic. Elementy znajdują się w ciągu drogi wojewódzkiej numer 115 w Szczecinie wraz z odcinkami dojazdowymi. Dodatkowo inwestycja ma objąć naprawę powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni oraz wykonanie nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Zostaną również wymienione balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne oraz elementy odwodnienia. Odnowione zostanie także oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi. Realizacja jest przewidziana w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Spółka Szczecińskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. będzie sprawować nadzór nad wykonaniem projektu, który będzie finansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.