Matura

i

Autor: Canva

Matura 2024

Wyniki matur 2024! Jak poradzili sobie maturzyści w Zachodniopomorskiem?

2024-07-09 11:55

O godzinie 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur 2024. Uczniowie z całego kraju mogą dowiedzieć się czy zdali egzamin dojrzałości i kierować dokumenty do wybranych przez siebie uczelni wyższych. Jaki wynik uzyskało województwo zachodniopomorskie?

Matura 2024

W maju uczniowie najwyższych klas szkół średnich przystąpili do egzaminu dojrzałości. Maturzyści pisali przynajmniej 4 testy sprawdzające ich wiedzę z obowiązkowych przedmiotów jakimi są język polski, matematyka, język obcy oraz wybrany przedmiot rozszerzony. Żeby zdać każdy ze sprawdzianów uczeń musiał uzyskać przynajmniej 30% poprawnych odpowiedzi. Dodatkowo maturzyści jak co roku przystąpili do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego. Okres pisania matur składa się więc z kilku dni egzaminacyjnych, których zaliczenie oznacza przyznanie świadectwa dojrzałości, które jest wymagane podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Dokument ten nie oznacza jednak potwierdzenia ukończenia szkoły średniej i posiadania statusu wykształcenia średniego. To uczniowie zyskują w momencie otrzymania świadectwa ukończenia ostatniej klasy liceum lub technikum.

O godz. 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna wraz z jej okręgowymi podmiotami, ogłosiły wyniki dla całego kraju i poszczególnych regionów. Jak wypadł region Zachodniego Pomorza?

Matura dla uchodźców z Ukrainy

Matura 2024: wyniki w Zachodniopomorskiem

Tegoroczną maturę pisało łącznie ok. 263 000 uczniów szkół ponadpodstawowych. Łącznie zdało84,1% maturzystów. Największą zdawalnością cieszył się język obcy, a dokładnie język angielski (najczęściej wybierany język obcy), który zaliczyło 96% podchodzących do testu. Język polski zdało 95% osób, a matematykę 89% absolwentów. CKE podała średnie wyniki zdawalności dla konkretnych województw i mniejszych jednostek terytorialnych. Jak poradzili sobie uczniowie w województwie zachodniopomorskim?

 • Język polski - 61,01% (6. miejsce wśród województw);
 • Matematyka - 60,13% (15. miejsce wśród województw);
 • Język angielski - 78,46% (7. miejsce wśród województw);
 • Język polski, egzamin ustny - 66,95% (9. miejsce wśród województw);
 • Język angielski, egzamin ustny - 76,56% (8. miejsce wśród województw).

Tak prezentowały się najlepsze powiaty w województwie zachodniopomorskim:

Język polski:

 1. Szczecin - 65,18% (3219 zdających);
 2. Koszalin - 63,68% (1006 zdających);
 3. powiat stargardzki - 61,30% (709 zdających).

Matematyka:

 1. Szczecin - 66,28% (3217 zdających);
 2. Świnoujście - 65,96% (183 zdających);
 3. Koszalin - 62,33% (1006 zdających).

Język angielski:

 1. Świnoujście - 85,21% (174 zdających);
 2. Szczecin - 84,82% (3108 zdających);
 3. Koszalin - 81,29% (990 zdających).

Język polski, egzamin ustny:

 1. Szczecin - 70,35% (3202 zdających);
 2. powiat szczecinecki - 68,57% (552 zdających);
 3. powiat kołobrzeski - 68,26% (519 zdających).

Język angielski, egzamin ustny:

 1. Szczecin - 83,64% (3090 zdających);
 2. powiat kołobrzeski - 79,53% (509 zdających);
 3. Świnoujście - 78,79% (174 zdających).

Dokładne wyniki z poszczególnych przedmiotów, w tym rozszerzonych, dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Quiz. Egzamin maturalny z języka polskiego. Sprawdź, czy dopasujesz bohatera literackiego do lektury

Pytanie 1 z 16
Papkin był bohaterem...