SKM

Szczecińska Kolej Metropolitalna: podsumowanie bieżących prac - Sierpień 2023

2023-08-11 10:16

Szczecińska Kolej Metropolitalna to jeden z kluczowych projektów komunikacyjnych dla regionu. Sieć połączeń kolejowych ma prowadzić od Polic aż do Dąbia. Przygotowaliśmy dla was podsumowanie bieżących prac na przystankami Stołczyn, Trzebusz, Załom oraz Żelechowa.

SKM Stołczyn - rozpoczął się proces rozbiórki 

W skład prac na przystankiem SKM w Stołczynie wchodzi rozbudowa ulicy Kolejowej i przebudowa ulicy Nad Odrą wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną. Aktualnie trwają pracę rozbiórkowe istniejących obiektów budowlanych. Sfrezowana została również nawierzchnia jezdni. 

Pełen koszt prac nad przystankiem wyniesie 7 812 000 mln zł brutto. 

SKM Trzebusz - prowadzone są prace elektryczne

W Trzebuszu zabezpieczono drzewa i wykonano prace rozbiórkowe. Wykonane zostały również konieczne prace elektryczne:

W ramach prac ziemnych wykonane zostały wykopy oraz nasypy. Przebudowany został odcinek sieci gazowej oraz wykonano przecisk pod torami kolejowymi dla kanalizacji deszczowej. Prowadzone są aktualnie prace elektryczne i teletechniczne. Wykonany został ponadto fragment krawężnika - podają Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Koszt prac wynosi 7 667 288,09 zł brutto.

SKM Załom nabiera kształtów 

Prace rozpoczęły się od przygotowania terenu inwestycji. Wykonano zabezpieczenie drzew i przeprowadzono prace rozbiórkowe. Zrealizowane zostały wykopy oraz przebudowano odcinek sieci gazowej. W ramach prac elektrycznych wykonywane jest zasilanie oświetlenia - podaje SIM

Koszt prac wynosi 3 233 490,68 zł brutto.

SKM Żelechowa - przy przystanku powstaje parking 

Przystanek Żelechowa zyskuje nową infrastrukturę. Pojawiły się już zarysy przyszłego parkingu:

W rejonie nowego parkingu przy ulicy Żelaznej wykonywane są warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej. Ustawiane są krawężniki betonowe na terenie parkingu i drogi manewrowej. W ramach prac sanitarnych wykonywany jest kanał deszczowy, montowane są studnie rewizyjne oraz wpusty. Przebudowany został gazociąg, a w ramach prac elektrycznych układane są kable zasilania oświetlenia oraz rury osłonowe. Prace toczą się ponadto w rejonie ulicy Bogumińskiej gdzie wykonywana jest zatoka autobusowa - podaje SIM

Koszt prac wynosi 6 283 618,46 zł brutto.