Podlaskie. ZUS ruszył z wypłatą trzynastek. Kiedy pieniądze pojawią się na kontach emerytów i rencistów?

i

Autor: Pixabay Podlaskie. ZUS ruszył z wypłatą trzynastek. Kiedy pieniądze pojawią się na kontach emerytów i rencistów?

Pierwsze "trzynastki" już na kontach emerytów i rencistów

2020-04-01 15:11

Dziś ruszyła wypłata tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Trafiają one do uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą.

Jak informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS w województwie zachodniopomorskim - 'trzynastka' przysługuje osobom, które mają prawo m.in. do emerytury, renty (np. z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Pieniądze otrzymają osoby, które 31 marca miały prawo do jednego z wymienionych świadczeń i na ten dzień nie miały zawieszonej wypłaty (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków).

Wszystkim uprawnionym ZUS wypłaca pieniądze automatycznie. Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł brutto. Średnio „na rękę” będzie do wypłaty 981 złotych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci ok. 9 mln dodatkowych świadczeń. W województwie zachodniopomorskim świadczenie otrzyma około 400 tysięcy osób.